Uvidíme rozpočet?

Bezesporu nejdůležitější bod na 20. zasedání zastupitelstva bylo projednání rozpočtu MČ Vinoř pro rok  2013. Hned na úvod zazněla trochu překvapivá informace předsedy finančního výboru ing. Ducháčka, že finanční výbor nemohl návrh projednat, protože k němu nedostal žádné podrobnější podklady. Informace mu chyběly především u plánovaných výdajů na rekonstrukci a provoz školy. Zároveň předseda finančního výboru vyjádřil přesvědčení, že se nedodržují již vydané směrnice starosty. Všechny tyto výhrady  byly starostou označeny za “osobní názor”…

Zastupitelé nakonec hlasováním rozhodli, že o přijetí rozpočtu se bude hlasovat až na příštím zasedání v prosinci. Zazněl veřejný příslib starosty, že návrh rozpočtu bude vyvěšený na webové stránce radnice, aby občané měli možnost rozpočet prostudovat a navrhnout svým zastupitelům, kde by se ve Vinoři dalo ušetřit, nebo kde by se mělo naopak přidat. Zatím se tak nestalo…

Více o zasedání zastupitelstva na zápis.

 

 

 

Comments are closed.