Lenka Hluší


Letos začínám šestnáctý rok bydlení ve Vinoři. Je to málo nebo hodně pro to, abych se mohla zapojit do veřejného dění a s něčím zkusit pohnout? Pro každého je odpověď jiná.


Jsem už několik let členem Sdružení pro Vinoř a od roku 2018 zastupitelkou a současně předsedkyní Výboru pro dopravu. Pozice naší městské části není jednoduchá, nemáme vlastní stavební úřad ani odbor dopravy, ale spolupráce s MČ Praha-Kbely i s Magistrátem hl. m. Prahy byla za celé čtyři roky velmi dobrá. Zrealizovala se řada zajímavých věcí, ať už přechody, chodníky či cyklostezky. Pěší spojení do okolních obcí už není jen zbožným přáním.


Vinoř ale čeká spousta dalších akcí. Dokončení okružní křižovatky, semafor u Černínů, náročná developerská výstavba, oprava hlavních tahů, dokončení projektové přípravy cyklostezky A50…


Pojeďte s námi dál!

Comments are closed.