Kateřina Hájková

Vinoř mám ráda od prvního momentu, kdy jsme se sem s rodinou před 17 roky přistěhovali. S manželem Standou máme 4 děti, z toho nejmladší holčičku vychováváme v rámci pěstounské péče. Taky máme 2 kočky, ale ty se naštěstí vychovávají samy. 

Ve svém životě preferuji komunitní způsob života a ten je ve Vinoři možný mnoha různými způsoby. Jako rodina jsme součástí Vinořské farnosti a Hnutí fokoláre a nejraději se zapojujeme do přípravy akcí pro rodiny s dětmi. 

Většinu svého profesního života se věnuji projektovému managementu v oblasti péče o rodinu, neformálního vzdělávání mládeže, duševního zdraví a životního prostředí.  V posledních měsících se věnuji integraci ukrajinských rodin žijících ve Vinoři. Dělám to ráda a těší mě, že mohu svým dílem přispět k řešení jinak neřešitelné válečné reality. 

Vinoř je místo, které mi přirostlo k srdci a cítím za ni i spoluzodpovědnost. Ráda bych přispěla k rozvoji sociálních a zdravotních služeb ve Vinoři se speciálním zřetelem na seniory a rodiny v nouzi. 

Comments are closed.