Abychom si ve Vinoři rozuměli a měli se rádi

Usilujeme o obec, kde si lidé rozumí, umí se vzájemně dohodnout a také si pomoci.

Zásadní rozhodnutí o Vinoři (nová výstavba, velké investice, ale i další rozhodnutí, která ovlivňují kvalitu života v obci) proto budeme přijímat jen po veřejné debatě otevřené všem občanům.

Veškerá takováto jednání a rozhodování budou srozumitelná a maximálně transparentní pro všechny, kteří se chtějí zapojit.

Občanů Vinoře se také budeme aktivně ptát na jejich názor prostřednictvím dotazníků i společných setkání zaměřených na konkrétní oblasti života v obci.

Garant: Ondřej Matyáš

Comments are closed.