Hana Šůrová

Ve Vinoři žijeme deset let – já, manžel a tři děti. Jsem lektorka jazyků, toho času na končící rodičovské dovolené a také vinořská zastupitelka. V zastupitelstvu jsem vedla Výbor pro výchovu a vzdělávání, kde jsme řešili problémy školy i vinořské mládeže. Kromě toho jsem v posledních dvou letech vedla lesní klub pro mladší děti s rodiči. Letos v září jsme s přáteli založili skautský oddíl, který ve Vinoři dosud tolik chyběl.

Jako zastupitelka se chci během dalšího volebního období zaměřit na tato témata: zvyšování kvality školy, komunikace mezi školou a rodiči, programy pro problémovou mládež. Zasadím se také o to, aby vzniklo živé centrum Vinoře, zlepšilo se informování obyvatel o dění v městské části a obnovila se možnost přírodního koupání během letních veder.

Comments are closed.