Sousedské setkání v Podskalí + diskuze k úpravám parku — 27.6.2018

Hřiště V Podskalí je neustále se opakujícím tématem místních diskuzí. V roce 2014 proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce, výsledek však kromě základní infrastruktury (cesty, osvětlení) neodpovídá původnímu projektu, který byl zpracován na základě dvou veřejných projednání (podzim 2013). Členění prostoru postrádá původní vnitřní logiku, nebylo dodrženo navrhované vybavení herními prvky a mobiliářem, některé prvky (zejména ty, jež měly být určeny starším dětem, a ve Vinoři nejvíce chybí) nebyly v parku vůbec osazeny.

S úřadem MČ jsme začali jednat o možnosti dalších úprav prostoru a jeho logickém dotvoření. Pokud se chcete dozvědět více o našich plánech na dokončení parku V Podskalí, případně se s námi podělit o svoje nápady, ve středu jste srdečně zváni. Pozvání platí nejen pro Podskaláky!

Comments are closed.