Marek Bezkočka

Ve Vinoři žiji od narození a vnímám její vývoj a rozvoj. Mnohé se za ty roky změnilo a měnit bude a rád bych se zapojil do rozhodování o těchto změnách z pohledu zastánce tradičních hodnot a výhod života v malé obci na okraji velkoměsta.

Celý můj život je spjat s fotbalem ve Vinoři, kde se snažím jako předseda oddílu a trenér o to, aby byl fotbal dostupný pro všechny.

To samé bych si přál pro všechny sporty a pohyb celkově. Chtěl bych se věnovat především oblasti sportu a spolků.

Budu prosazovat transparentní a spravedlivé rozdělení finančních prostředků mezi všechny oddíly a spolky a budu hledat možnosti podpory pro nové nápady, tak aby byl výběr z pohybových a volnočasových aktivit v naší obci co nejširší.

Comments are closed.