Michal Biskup

Ve Vinoři bydlím od roku 2008, spolu se svojí manželkou a dvěma dětmi. Za tu dobu jsme poznali, že tato malá městská část je úžasné místo k žití, které spojuje výhody velkoměsta a přírody hned za domem a proto zde chceme zůstat natrvalo. Mými největšími koníčky jsou potápění a geocaching, zatím co potápět se ve Vinoři moc nedá, tak v počtu „kešek“ jsme doslova velmoc.

Od roku 2014 jsem zastupitel a místostarosta Vinoře. Po celé 4 roky jsme se věnoval hlavně výstavbě dopravní infrastruktury, jako jsou chodníky, autobusové zastávky, dopravní opatření pro zklidnění dopravy, cyklostezky a další. Ve spolupráci s naším koaličním partnerem jsem se podílel na přípravě velkých investic, jako třeba dostavba školy, revitalizaci předzámčí, zimní stadion a koupaliště. Za svůj největší přínos pro Vinoř považuji záchranu vinořských rybníků před vydáním spekulantům skrze restituční nároky.

Mým prvořadým cílem bylo i zpřístupnění informací o fungování úřadu a zastupitelstva běžným občanům. Doufám, že zveřejňování zápisů, lidsky pochopitelný program jednání, promítání všech podkladů i pro obecenstvo zastupitelstva, články o probíhajících akcí i online odpovědi tazatelům na facebooku Sdružení pro Vinoř tento můj prvořadý cíl alespoň zčásti naplnily.

Pokud budu letos zvolen jako zastupitel i na další období, rád bych v započaté práci pokračoval a zúročil nabyté zkušenostmi z posledních let. Rozdělaných projektů a věcí, které je ve Vinoři třeba zlepšit, je stále ještě dost :-)

Comments are closed.