Odvolání kontrolní výboru 24. 2. 2011

Únorové zastupitelstvo mělo velmi překvapivý průběh. Starosta František Švarc (ODS) jako mimořádný bod jednání navrhl, aby byl odvolán kontrolní výbor, kterému předsedá Markéta Kilingerová a v němž zasedali i další členové Sdružení pro Vinoř. Zastupitelé za ODS kvůli své většině v zastupitelstvu tento návrh svými hlasy schválili.

Domníváme se, že důvodem k odvolání kontrolního výboru není jeho nečinnost, ale právě naopak jako činnost a akčnost. Přestože výbor pracoval jen velice krátce (od prosince loňského roku), upozornil zastupitele na řadu pochybení či nevýznamné porušení zákona. Odvolání kontrolního výboru proto chápeme jako sice nezvyklé, ale přeci jen uznání dobře odvedené práce.

K jakým zjištěním kontrolní výbor došel?

Kontrolní výbor upozornil na fakt, že kontrolní výbor a finanční výbor musí být pětičlenné, jak to ukládá zákon o hl. m. Praze. Až do nedávna byla praxe taková, že tyto výbory byly jen tříčlenné. Vedení radnice totiž mylně vycházelo ze zákona o obcích. Vinoř je však součást Prahy, která se řídí zvláštním zákonem.

Kontrolní výbor také zkontroloval Jednací řád zastupitelstva Vinoře a upozornil jak na formulační nepřesnosti řádu, tak na jeho faktické nenaplňování. Konkrétně až do prosince 2010, kdy byl přijat dodatek k jednacímu řádu, měla obec zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva na webu obce – což se nedělo.

Kontrolní výbor také zkontroloval smlouvu na údržbu veřejné zeleně. Položka na tyto práce je jeden z největších výdajů obce. Kontrolní výbor konstatoval v souvislosti s touto smlouvou řadu nesrovnalostí. Například se úřadu městské části nepodařilo dohledat usnesení zastupitelstva z roku 2008, na základě kterého byla smlouva na údržbu zeleně přijata zastupitelstvem. Není tak žádný doklad, že tuto smlouvu zastupitelé projednali a schválili.

Smlouva dále stanovuje nejvyšší přípustnou cenu, ta však byla několikrát překročena, aniž by to bylo ošetřeno dodatkem ke smlouvě. Kontrolní výbor také upozornil na to, že smlouva neobsahuje závazné termíny a jen velmi slabé sankční ustanovení. Dodatek č. 2 o prodloužení smlouvy do konce 1. poloviny roku 2011 neobsahuje informaci o jeho schválení zastupitelstvem v roce 2010, navíc tento dodatek obsahuje změny podepsané pouze jednou smluvní stranou a v rozporu se zněním čl. III prodlužuje toto smlouvu o dalších 6 měsíců, čímž činí tuto smlouvu pro rok 2011 pravděpodobně neplatnou.

Jak to vidí starosta František Švarc? Přečtěte si jeho slovo starosty.

Comments are closed.