Zase o velký krok blíže cyklostezce A50 (Ďáblice – Třeboradice – Miškovice – Ctěnice – Vinoř – Satalice – Horní Počernice…)

Nedávno jsme obdrželi studii cyklotrasy A50, která obslouží severovýchodní kvadrant Prahy a významným způsobem povede i po katastru Vinoře. Trasa je zajímavá, vede přes Ďáblice, poblíž připravovaného “Lesoparku na Pramenech”, propojí je s Třeboradicemi, Miškovicemi, za nimi se stáčí kolem “Zabitého kopce” a připravovaného Krajinného parku “Havraňák” (nový park mezi Kbely, Letňany a Čakovicemi) do Ctěnic, s odbočkou do Kbel.

Na východ vede cyklostezka po okraji golfového hřiště do Vinoře, dále přes satalický park (PP Satalická bažantnice), vyhlídkovou lávkou přes dálnici D10 do Horních Počernic, kde se napojí na Severovýchodní cyklomagistrálu.

První dva úseky se již projektují, jde o úsek mezi Ďáblicemi a Třeboradicemi a pro nás mnohem zajímavější úsek podél Vinořské ulice na Satalice, jehož součástí bude i nový mostek pro cyklisty. Pokud půjde vše podle plánu, stavět by se mělo začít příští rok na podzim (stavbu realizuje TSK) a celá trasa A50 by mohla být dokončena do 5 let.

Co je pro Vinoř podstatné, finance půjdou z rozpočtu Magistrátu. Ve spojení s již započatou realizací cyklostezky Vinoř – Kbely to přivádí významné cyklostezky přímo do Vinoře, s možností vyrazit bezpečně na hezké výlety, prakticky všemi směry a to po cestách postavených výhradně jen pro chodce a cyklisty.

Pro Vinoř nejdůležitější část trasy od Ctěnic do Satalic – celá v katastru Vinoře

Celkový pohled na cyklotrasu A50

Lávka přes dálnici na Mladou Boleslav

Comments are closed.