Tak co je s tou dopravou na Mladoboleslavské? – 20. 5. 2018

Možná si říkáte, že se s řešením husté dopravy na Mladoboleslavské nic neděje, ale děje.

Dopravním opatřením se za poslední 3 roky věnovalo tolik času, jako ničemu jinému.

Leccos jsme zvládli sami a hned, třeba opravit dva nefunkční radary. Zprovoznili jsme semafor na přechodu u Normy, kde nyní bezpečně přecházejí děti.

Pak následovalo několik dalších projektů, které nám stopla Policie ČR nebo Technická správa komunikací Praha (TSK), jako byl úsekový radar a ostrůvky uprostřed přechodů, retardér na vjezdu do Vinoře… Bohužel se vždy nalezl nějaký legislativní nebo technický důvod, proč to nejde (úzká ulice, dlouhý usek).

Další tři klíčové projety byly nadějnější, ale přestože územní rozhodnutí vydává úřad ve Kbelích, doprava na silnicích 1. třídy (Mladoboleslavská) spadá pod Magistrát a TSK a to je byrokratická smrt… Opravdu snad neuplynul během posledních tří let týden, abychom neorodovali, netlačili, nežádali, neapelovali… ohledně těchto tří projektů – kruhového objezdu na křižovatce Mladoboleslavská x Chaltická (příjezd od Přezletic), který „rozbije“ dlouhou rovinku, zpomalí auta a zjednoduší odbočování, dále světelné křižovatky Mladoboleslavská x Živanická (Bohdanečská) a „světelné závory“ na semaforu u Normy, zastavující auta, jedoucí rychlostí nad 50Km/h .

Všechny tyto projekty vznikly nejpozději v roce 2016 a od té doby se vede papírová bitva o povolení a finance. Zlom nastal až nyní, 10.5.2018, kdy Ing. Petr Smolka (předseda představenstva a generální ředitel TSK Praha) obdržel několik dopisů od Ing. Pavla Šustra (ředitele odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy) s pokynem zahájit realizaci těchto tří akcí ve Vinoři.

To se snad v řádu týdnů, maximálně jednotek měsíců stane a dopravní opatření budou postupně zrealizována. S čistým svědomím můžu prohlásit, že se v těchto záležitostech více udělat nedalo a jestli na konci prázdnin budou tyto projekty hotové, bude to malý zázrak.

A závěrem podotýkám, že se nám podařilo vyjednat financování projektů (řádově miliony) z peněz Magistrátu a rozpočet MČ to nebude nic stát.

Michal Biskup

 

 

Comments are closed.