Projednávání Rezidence Vinoř 27. 1. 2011

Na lednové zastupitelstvo konané 27. 1. 2011 dorazilo po dlouhé době tolik občanů Vinoře, že v zasedací místnosti „Na Rychtě“ nezůstala jediná židle volná. Lidé přišli především proto, aby se dozvěděli, jaký postoj zaujmou zastupitelé k plánované nové výstavbě ve Vinoři (zde mapka s územím, kde se má stavět). Na nesrovnalosti kolem postoje obce k developerskému projektu „Rezidence Vinoř“ upozornilo Sdružení pro Vinoř.

Nesouhlas s výstavbou: návrh a protinávrh

Zastupitelé zvolení za Sdružení pro Vinoř připravili za pomoci právníků stanovisko, kterým by městská část dala najevo, že nesouhlasí:

  1. s výškou plánovaných – čtyřpodlažních – domů,
  2. s využitím ulic Dražkovská a Dubanská pro dopravu během stavby
  3. a s napojením „Rezidence Vinoř“ na veřejné osvětlení a místní kanalizaci.

Starosta František Švarc podal za ODS protinávrh, který původní návrh Sdružení pro Vinoř upravil v třetím bodě. Konkrétně tedy starosta František Švarc a ODS odmítli zabránit developerům v tom, aby se napojili na veřejné osvětlení a místní kanalizaci. Zastupitelé Sdružení pro Vinoř toto považují za strategickou chybu, ale jako menšinové opoziční uskupení se rozhodli v tomto konkrétním bodě respektovat vůli většiny.

Stanovisko k výstavbě

Zastupitelé se následně jednomyslně shodli na tomto stanovisku:

Místní zastupitelstvo

– nesouhlasí s realizací projektu „Rezidence Vinoř“ dle předložené dokumentace, protože tři výškové domy výrazně převyšují výškovou hladinu stávající zástavby Vinoře,

– nesouhlasí s využitím Dubanské ulice jako obslužné komunikace k Rezidenci Vinoř,

– nesouhlasí s využitím ulice Dražkovské a Dubanské jako příjezdové komunikace ke stavbě,

– poukazuje na nedostatečnou kapacitu kanalizace a ČOV.

Místní zastupitelstvo požaduje vyřešení dopravní obslužnosti „Rezidence Vinoř“ před jakýmkoliv schválením územního řízení, případně přerušení řízení do vyřešení výše uvedených podmínek.

Starosta byl zároveň pověřen, aby včas předložil stanovisko zastupitelstva na stavebním úřadě Kbely.

Horká novinka: kontrolní výbor začal kontrolovat!

Po kontrolním výboru zastupitelstva z minulého volebního období nezůstal jediný doklad o provedených kontrolách. S hrdostí proto oznamujeme, že s touto praxí je konec. Současný kontrolní výbor pod vedením zastupitelky Sdružení pro Vinoř Markéty Kilingerové se pustil do práce. A zastupitele upozornil na to, že

  1. je potřeba dovolit členy finančního výboru na zákonem požadovaných pět členů (zastupitelstvo vzápětí provedlo doplňující volbu),
  2. nezveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na internetu bylo v loňském roce v rozporu s tehdy platným jednacím řádem,
  3. smlouva na údržbu veřejné zeleně a prostranství v MČ Praha – Vinoř uzavřená dne12. 12. 2008 vykazuje celou řadu nedostatků jako například nejasně definovaný předmět plnění nebo absenci závazných termínů a případných sankcí při jejich nedodržení (např. kdy má začít odklízení sněhu, jaká je penalizace při nedodržení termínu atd.).

Kontrolní výbor už sestavil svoji zprávu, která se bude projednávat na příštím zastupitelstvu.

Aktualizace únor 2011: Kontrolní výbor byl po přečtení kontrolní zprávy odvolán zastupiteli za ODS.

Comments are closed.